החזרות וביטולים

 

החזרות וביטולים

במידה ובוטלה הזמנתך, הודעה תישלח על כך לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת בהרשמתך. האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח או לצד ג’ בשל ביטול ההזמנה כאמור.
כאשר לא ניתן היה לצור קשר עם הלקוח במשך מספר ימים בדרכי התקשורת שסיפק בעת ביצוע ההזמנה לאחר ביצוע ההזמנה, החברה רשאית לראות כעסקה זו כמבוטלת.

(0)
×
Welcome Newcomer